ZGODNE Z NORMAMI

Ultradźwiękowe licznika ciepła/chłodu firmy POLIMETER posiadają zatwierdzenia typu zgodne z Dyrektywą urządzeń pomiarowych MID 2014/32/UE moduł B+D dla klasy 2 i spełniają wszystkie warunki techniczne wymagane przez Główny Urząd Miar w Polsce.

W zależności od konfiguracji ultradźwiękowy licznik POLIMETER może pracować jako:

  • Licznik ciepła na instalacji centralnego ogrzewania
  • Licznik chłodu na instalacji chłodzenia
  • Licznik ciepła i chłodu na jednym obiegu