Ultradźwiękowy licznik ciepła POLIMETER PM02-WM

z modułem radiowym

Kompaktowy ultradźwiękowy ciepłomierz POLIMETER PM02 jest przeznaczony do pomiaru  energii cieplnej i chłodu w systemach, w których nośnikiem energii jest woda. Służy on przede wszystkim są do indywidualnego opomiarowania lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków jedno lub wielorodzinnych. Ciepłomierz ma konstrukcję kompaktową w zakresie połączenia przetwornika z przelicznikiem i modułową w zakresie montażu modułu radiowego, co oznacza, że ciepłomierz można kupić bez modułu radiowego i doposażyć go w każdym momencie jego eksploatacji.

OPIS PRODUKTU

Elastyczna możliwość konfiguracji licznika przez użytkownika powoduje możliwość zakupu urządzeń bez konieczności podawania pozycji montażu (zasilenie/powrót), miejsca pracy (ciepło/chłód) czy informacji dotyczących wartości jednostek obliczeniowych (GJ/kWh/MWh). Licznik ciepła PM02-RF jest w pełni odporny na zabrudzenia znajdujące się w instalacji centralnego ogrzewania oraz chłód.

Urządzenie posiada możliwość indywidualnej konfiguracji przez użytkownika w zakresie miejsca montażu (zasilenie/powrót), trybu pracy (ciepło/chłód) czy samodzielnego ustawienia jednostek obliczeniowych (GJ/kWh/MWh).

W przeciwieństwie do ciepłomierzy mechanicznych, ultradźwiękowy przetwornik HETECAL zastosowany w ciepłomierzu POLIMETER PM02, nie posiada łatwo zużywających się elementów ruchomych takich jak np. wirnik. Eliminuje to możliwość błędnych wskazań wynikających z zanieczyszczeń i jakości wody będącej w instalacji.

Kompaktowa budowa ciepłomierza POLIMETER PM02 i możliwość zdjęcia przelicznika z przetwornika pozwala zamontować go w dowolnym miejscu np. przy rozdzielaczach, czy w małych szachtach instalacyjnych.

Jakość i wiarygodność pomiarowa oferowanych urządzeń potwierdzona jest przez pierwotną kontrolę metrologiczną, która oparta jest na Dyrektywie 2014/32/UE (MID).

Zalety ultradźwiękowego licznika ciepła POLIMETER PM02-RF

 • radiowy odczyt stanu i paramaterów licznika
 • wybór miejsca montażu na instalacji (zasilanie/powrót)
  za pomocą przycisku
 • wybór jednostek energii (GJ, kWh, MWh) za pomocą przycisku
 • niski próg rozruchu > 1 l/h w każdej pozycji
 • montaż w dowolnej pozycji bez utraty klasy dokładności
 • dynamika pomiaru 1:100 w klasie 2
 • dynamiczny cykl pomiaru temperatury 5/60 sek.
 • 24 miesięczny rejestr danych historycznych
 • sygnalizacja niskiego stanu naładowania baterii
 • dostępnych wiele wskazań i funkcji zapisu na potrzeby serwisu i statystyki
 • możliwość demontażu przelicznika z przetwornika i swobodny odczyt
 • autodiagnostyka urządzenia i sygnalizacja błędów
 • wysoka trwałość poprzez brak elementów ruchomych
 • w 100% zabezpieczony przez próbami manipulacji przez użytkowników
 • posiada certyfikat zgodności MID, zgodny z dyrektywą 2014/32/UE
Nawet do 4 razy
dokładniejszy pomiar
Radiowy odczyt
stanu i parametrów licznika
Technologia
ultradźwiękowa

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW

Nasze produkty gwarantują nawet cztery razy bardziej dokładny pomiar w stosunku do standardowych liczników mechanicznych. Objętość medium mierzona jest za pomocą sygnałów z sensorów ultradźwiękowych wysyłanych w kierunku zgodnym z przepływem, a następnie w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu. 

Pomiar w zakresie przepływu od minimalnego do maksymalnego (niezależnie od pozycji montażu) charakteryzuje się bardzo wysoką stabilnością w trakcie całej eksploatacji urządzeń.

Ultradźwiękowe liczniki firmy POLIMETER  eliminują błędy pomiaru związane z jakością wody i zanieczyszczeniami będącymi w instalacji centralnego ogrzewania lub chłodu. Temperatury zasilania i powrotu mierzone są przy pomocy platynowych czujników temperatury PT1000, gwarantując wysoką dokładność przy pomiarze różnic temperatur. Do obliczania natężenia przepływu i różnicy temperatur zastosowano elektroniczny przelicznik wskazujący, który posiada układ mikroprocesorowy wraz z oprogramowaniem. Oferowane przez nas liczniki ciepła/chłodu są całkowicie odporne na oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego (magnes neodymowy).

CHARAKTERYSTYKA SPADKU CISNIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE