Ultradźwiękowy kompaktowy licznik ciepła PM01-RF

o dużej dokładności pomiaru z wbudowanym modułem radiowym

Ultradźwiękowy licznik ciepła PM01-RF jest przeznaczony do pomiaru energii cieplnej i chłodu w systemach, w których nośnikiem energii jest woda. Oprócz instalacji centralnego ogrzewania i chłodu, licznik może być stosowany w połączonych systemach grzewczo-chłodniczych, w których licznik samodzielnie przełącza się pomiędzy pomiarem ciepła i chłodu obliczając obydwie energie osobno. Liczniki przeznaczone są do indywidualnego opomiarowania lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków jedno lub wielorodzinnych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU

Ultradźwiękowe liczniki ciepła POLIMETER gwarantują bardzo wysoką dokładnością – nawet cztery razy dokładniejszy pomiar w porównaniu do dostępnych na rynku mechanicznych liczników ciepła.

Elastyczna możliwość konfiguracja licznika przez użytkownika, powoduje możliwość zakupu urządzeń bez konieczności podawania pozycji montażu (zasilenie/powrót), miejsca pracy (ciepło/chłód), informacji dotyczących wartości jednostek obliczeniowych (GJ/kWh/MWh). Liczniki ciepła marki POLIMETER są w pełni odporne na zabrudzenia znajdujące się w instalacji centralnego ogrzewania bądź chłodu.

Urządzenie jest pozbawione łatwo zużywających się elementów mechanicznych takich jak np. wirnik, sprzęgło, cewka indukcyjna. Urządzenia w standardzie posiadają 6 letnią baterię. 

Wysoka jakość zastosowanych materiałów powoduje, że licznik ciepła jest praktycznie bezobsługowy i nie wymaga żadnego serwisowania w trakcie 5 letniego okresu eksploatacji.

Licznik ciepła  w wersji PM01-RF posiada wbudowany moduł radiowy umożliwiający zdalny odczyt wskazań zużycia energii, modyfikacje parametrów (miejsce instalacji, wybór jednostek).

Główne zalety ultradźwiękowego
licznika ciepła marki POLIMETER

 • wybór miejsca montażu na instalacji (zasilanie/powrót) z wyświetlacza za pomocą przycisku
 • wybór jednostek (GJ, kWh, MWh) za pomocą przycisku
 • niski próg rozruchu poniżej 2l/h w każdej pozycji
 • wysoka dynamika pomiaru 1:100 w klasie 2
 • rejestracja bardzo małych przepływów
 • najwyższa precyzja i stabilność pomiaru
 • pamięć wartości miesięcznych z ostatnich 24 miesięcy
 • montaż w dowolnej pozycji bez utarty klasy dokładności
 • dostępnych wiele wskazań i funkcji zapisu na potrzeby serwisu i statystyki
 • możliwość demontażu przelicznika z przetwornika i swobodny odczyt
 • autodiagnostyka urządzenia i sygnalizacja błędów
 • wysoka trwałość poprzez brak elementów ruchomych
 • w 100% zabezpieczony przez próbami manipulacji przez użytkowników
Do 4 razy
dokładniejszy pomiar
Wbudowany
mooduł radiowy
Technologia
ultradźwiękowa

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW

Nawet cztery razy dokładniejszy pomiar w porównaniu do liczników mechanicznych. Objętość medium mierzona jest za pomocą sygnałów z sensorów ultradźwiękowych wysyłanych w kierunku zgodnym z przepływem, a następnie w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu. Pomiar w zakresie przepływu od minimalnego do maksymalnego, niezależnie od pozycji montażu, charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką i stabilnością w trakcie całej eksploatacji urządzeń.

Ultradźwiękowe liczniki ciepła/chłodu pozbawione są części mechanicznych, co eliminuje wszystkie błędy związane z jakością wody i zanieczyszczeniami będącymi w instalacji centralnego ogrzewania lub chłodu. Temperatury zasilania i powrotu mierzone są przy pomocy platynowych czujników temperatury PT1000, co gwarantuje najwyższą dokładność przy pomiarze różnic temperatur. Do obliczania natężenia przepływu i różnicy temperatur zastosowano elektroniczny przelicznik wskazujący, posiadający układ mikroprocesorowy wraz z oprogramowaniem. Oferowane przez nasz liczniki ciepła/chłodu są całkowicie odporne na oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego (magnes neodymowy).