Ultradźwiękowy kompaktowy licznik ciepła PM01-BR

z podświetlanym wyświetlaczem i modułem radiowym

Ultradźwiękowy licznik ciepła PM01-BR  jest przeznaczony do pomiaru energii cieplnej i chłodu w systemach, w których nośnikiem energii jest woda. Oprócz instalacji centralnego ogrzewania i chłodu, licznik może być stosowany w połączonych systemach grzewczo-chłodniczych, w których licznik samodzielnie przełącza się pomiędzy pomiarem ciepła i chłodu obliczając obydwie energie osobno. Liczniki przeznaczone są do indywidualnego opomiarowania lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków jedno lub wielorodzinnych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU

Ultradźwiękowe liczniki ciepła POLIMETER gwarantują bardzo wysoką precyzyjność – nawet cztery razy bardziej dokładny pomiar w porównaniu do dostępnych na rynku mechanicznych liczników ciepła

Elastyczna możliwość konfiguracji licznika przez użytkownika powoduje możliwość zakupu urządzeń bez konieczności podawania pozycji montażu (zasilenie/powrót), miejsca pracy (ciepło/chłód) czy informacji dotyczących wartości jednostek obliczeniowych (GJ/kWh/MWh). Licznik ciepła PM01-BL jest w pełni odporny na zabrudzenia znajdujące się w instalacji centralnego ogrzewania oraz chłód.

Urządzenie jest pozbawione łatwo zużywających się elementów mechanicznych takich jak np. wirnik, sprzęgło czy cewka indukcyjna. Urządzenia w standardzie posiadają 6-letnią baterię.

Wysoka jakość zastosowanych materiałów powoduje, że licznik ciepła jest praktycznie bezobsługowy i nie wymaga serwisowania w trakcie trwania 5-letniego okresu eksploatacji.

Licznik ciepła  w wersji PM01-BR posiada – jako jedyny dostępny na rynku polskim – podświetlany wyświetlacz, który znacząco zwiększa komfort odczytu w ciemnych szachtach instalacyjnych. Wbudowany moduł radiowy umożliwiający zdalny odczyt wskazań zużycia energii, modyfikacje parametrów (miejsce instalacji, wybór jednostek)

Główne zalety ultradźwiękowego
licznika ciepła PM01-BR

 • wybór miejsca montażu na instalacji (zasilanie/powrót) z wyświetlacza za pomocą przycisku
 • wybór jednostek (GJ, kWh, MWh) za pomocą przycisku
 • niski próg rozruchu poniżej 2l/h w każdej pozycji
 • wysoka dynamika pomiaru 1:100 w klasie 2
 • rejestracja bardzo małych przepływów
 • najwyższa precyzja i stabilność pomiaru
 • pamięć wartości miesięcznych z ostatnich 24 miesięcy
 • wbudowany moduł radiowy
 • montaż w dowolnej pozycji bez utarty klasy dokładności
 • dostępnych wiele wskazań i funkcji zapisu na potrzeby serwisu i statystyki
 • możliwość demontażu przelicznika z przetwornika i swobodny odczyt
 • autodiagnostyka urządzenia i sygnalizacja błędów
 • wysoka trwałość poprzez brak elementów ruchomych
 • w 100% zabezpieczony przez próbami manipulacji przez użytkowników
Do 4 razy
dokładniejszy pomiar
Podświetlany
wyświetlacz
Wbudowany
moduł radiowy

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW

Nasze produkty gwarantują nawet cztery razy bardziej dokładny pomiar w stosunku do standardowych liczników mechanicznych. Objętość medium mierzona jest za pomocą sygnałów z sensorów ultradźwiękowych wysyłanych w kierunku zgodnym z przepływem, a następnie w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu. 

Pomiar w zakresie przepływu od minimalnego do maksymalnego (niezależnie od pozycji montażu) charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką i stabilnością w trakcie całej eksploatacji urządzeń.

Ultradźwiękowe liczniki ciepła/chłodu pozbawione są części mechanicznych, co eliminuje wszystkie błędy związane z jakością wody i zanieczyszczeniami będącymi w instalacji centralnego ogrzewania lub chłodu. Temperatury zasilania i powrotu mierzone są przy pomocy platynowych czujników temperatury PT1000, co gwarantuje najwyższą dokładność przy pomiarze różnic temperatur. Do obliczania natężenia przepływu i różnicy temperatur zastosowano elektroniczny przelicznik wskazujący, który posiada układ mikroprocesorowy wraz z oprogramowaniem. Oferowane przez nas liczniki ciepła/chłodu są całkowicie odporne na oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego (magnes neodymowy).

DOSTĘPNE WERSJE I PARAMETRY